BABALAR GÜNÜ

"Babalarımız, örf ve adetlerimiz gereği evlerimizin direği, ailelerimizin dayanak noktası konumundadır. Çocuklarının hayata hazırlanmasında, sosyalleşmesinde önemli bir yer tutar babalar. Aile anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek bir yapıdır. Ailede babanın varlığı ise çocukların gelecekte gelişimleri için en önemli kriter olan kendilerine güvenlerinin kazanımında önemli bir unsurdur. Babası ile sağlam bir iletişim içinde olan çocuklar geleceğe daha güvenli bakacaklardır. Babalar, çocuk açısından güven veren, merhametle kuşatan, en büyük bilge unsurdur. ‘’İnsan babalık duygusunu baba olunca daha iyi anlar,’’ sözü niteliklerin özel ve ince bir anlam taşıdığını göstermesi açısından oldukça manidardır. Bu özel gün babalarımıza sevgimizi daha yoğun yansıtmak için çok güzel bir vesile olmalıdır" Bu vesileyle , öncelikle tüm meslektaşlarımın olmak üzere tüm babaların bu özel gününü tebrik ederim. Şamil AKŞİT İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı